Jak pomogliśmy firmie VIDA pokazać przewagę konkurencyjną jej oferty?

O kliencie VIDA dostarcza rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji. Rozmiar organizacji ponad 20 pracowników Działy firmy zaangażowane w projekt Marketing, Dział Techniczny, Dział HandlowyWyzwanie Wiele firm oferuje produkty z...

Case Study
Read time: 4min