O kliencie

Bahlsen to jeden z największych producentów ciastek w Europie, znany w Polsce z takich marek produktów jak LEIBNIZ, Krakuski czy HIT.

 

Rozmiar organizacji

2600 pracowników na całym świecie

 

Działy firmy zaangażowane w projekt

Kierownik ds.Komunikacji, Dział Doskonałości Operacyjnej, Dział Supply Chain

Wyzwanie

Bahlsen był w trakcie wprowadzania globalnego  programu doskonałości operacyjnej pod nazwą B.Excellent. Dzięki niemu wszystkie fabryki firmy zaczęły działać w ujednolicony sposób, wymieniając się wiedzą i doświadczeniami.

Wyzwanie polegało na przełożeniu abstrakcyjnych elementów takich jak cyfryzacja, rozwój pracowników, bezpieczeństwo czy kultura jakości i bezpieczeństwa żywności na konkretne przykłady wizualne, dzięki którym pracownicy zrozumieją, na czym polega program.

Animacja musiała być zrozumiała dla wszystkich zespołów Bahlsen na świecie, dlatego była konsultowana z centralą mieszczącą się Hanowerze.

 

Cel

Pomóc pracownikom zrozumieć jak program B.Excellent przekłada się na ich codzienną pracę.

 

Rozwiązanie

Nasze prace rozpoczęliśmy od dogłębnego zapoznania się z prezentacją nt. Programu B.Excellent. Musieliśmy dobrze zrozumieć warstwę merytoryczną, aby móc potem opowiedzieć o niej w prosty sposób. 

Następnie przeszliśmy do rozmów z klientem w celu uporządkowania naszej wiedzy nt. projektu.


Po zbadaniu potrzeb firmy Bahlsen zaproponowaliśmy 3 formy wsparcia:

#1 Wsparcie facylitacji graficznej realizowane przez Klaudię Tolman.

Klaudia na spotkaniu z zespołem Bahlsen pomogła uporządkować wizję projektu za pomocą wizualizacji Graphic Recordingowej (więcej na temat Graphic Recodingu – tutaj)

#2 Animacja prezentująca program B.Excellent w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Jej celem było opowiedzenie o zasadach w prosty, obrazowy sposób. Animacja była pokazywana w firmowym intranecie, na monitorach LCD w obszarach produkcyjnych  i w prezentacjach, we wszystkich fabrykach Bahlsen w Polsce i Niemczech, a także na profilu firmy Bahlsen na LinkedIn.

Obecnie film jest wykorzystywany przy każdym “on-boardingu” pracowników, spotkaniach z klientami lub wizytach gości – jako nośnik informacji o sposobie pracy w Bahlsen.

#3 Plakat podsumowujący najważniejsze punkty programu

Plakat został zawieszony w fabrykach w celu przypomnienia pracownikom najważniejszych elementów zintegrowanego podejścia B.Excellent.

 

Firma udostępniła animację m.in. w swoich social media, np. na Linkedinie

 

Komentarz klienta

Zastosowane nośniki wizualizacji w znacznym stopniu przyczyniły się do lepszego zrozumienia elementów systemu ciągłego doskonalenia w firmie Bahlsen. 

Stara zasada mówi, że obraz jest wart więcej niż tysiąc słów – zastosowanie prostoty i minimalizmu w filmie prosto i klarownie przedstawiają B.Excellent każdemu odbiorcy.

 

Agnieszka Prusaczyk

Kierownik
ds. Komunikacji

 

Agnieszka Bajek-
-Zielińska

Kierownik
ds. Grupowego Programu Doskonałości Operacyjnej

Piotr Pitala

Dyrektor Łańcucha Dostaw CEE
i Grupowego Programu Doskonałości Operacyjnej

Masz podobne wyzwania?

Udostępnij post: