W zeszłym roku współtworzyliśmy pierwsze ogólnopolskie badania o Myśleniu Wizualnym.

Dlaczego zdecydowaliśmy się rzetelnie przebadać skuteczność myślenia wizualnego?

Od lat słyszeliśmy od klientów, że to co robimy, działa. Ale co innego usłyszeć zachwyt prezesa spółki technologicznej, którego 13-letni syn w końcu zrozumiał czym zajmuje się tata, a co innego mieć twarde, mierzalne dowody na skuteczność naszej pracy.

Zwłaszcza że z trzech filarów naszej pracy – myślenia wizualnego, storytellingu i psychologii – to właśnie na temat myślenia wizualnego mieliśmy najmniej badań.

Dlatego o metodologię projektu dbał Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej.

O jakość Myślenia Wizualnego – Gabriela „Gabi” Borowczyk oraz Klaudia Tolman z ExplainVisually.

 

Jak wyglądało badanie nt. myślenia wizualnego?

Badanie było realizowane metodą ankiet internetowych (CAWI) w okresie od lipca do września 2018 r. Głównym celem było sprawdzenie co ludzie lepiej zapamiętują – czytany tekst czy film z wizualizacjami (whiteboard animation/explainer video).

 

Warto nadmienić, że wcześniej podobne badania realizował prof. Richard Wiseman, jeden z najbardziej znanych psychologów świata. W jego badaniach porównywano whiteboard animation z filmem z tzw. gadającą głową

Przykład sceny z naszego badania:

Wyniki badania nt. Myślenia Wizualnego

W ciągu 3 miesięcy zanotowano 1348 wypełnionych ankiet. Po przeanalizowaniu danych pod względem ich jakości, poprawności i spójności do analizy włączono 1046 ankiety.

Film okazał się istotnie lepszy jako metoda przekazywania informacji od tekstu. Niezależnie od płci, wieku czy obszaru działalności zawodowej badanych.

Badanie pokazało również, że większość osób preferuje wizualny przekaz niż typowy tekst:

O co należy zadbać, aby myślenie wizualne było skuteczne

W ramach ankiet zbierano również informacje nt. doświadczeń osób badanych z myśleniem wizualnym. Dowiadywano się na ile metoda pomaga im zrozumieć i zapamiętywać informacje oraz o co należy zadbać, aby była ona skuteczna.

Wyszczególniono kilka obszarów, które według badanych wpływają na skuteczność Myślenia Wizualnego:

  1. Skupienie uwagi.

Nasz Komentarz:

Problemem może być skupienie uwagi na formie przekazu, a nie treści. Pokazuje to, że klarowność przekazu jest ważniejsza od rozbudowanej i estetycznej formy.

2. Spójność interpretacji materiału przez nadawcę i odbiorcę.

Nasz Komentarz:

„Co autor miał na myśli?” – tego pytania nie powinni sobie zadawać odbiorcy myślenia wizualnego. Dlatego tak istotne jest, aby przekaz był tzw. self-explanatory, czyli był zrozumiały bez udziału autora.

3. Zaangażowanie odbiorców podczas prezentowania gotowych materiałów.

Nasz Komentarz:

Niektórzy odbiorcy, widząc gotowy materiał, mogą nie być zaangażowani w aktywne przyswajanie. Tak jak niektórzy studenci, którzy przeglądają gotowe slajdy z wykładu i nie próbują się w nie wczytywać.

Dlatego tak istotne jest, aby nasz przekaz był nie tylko wizualny, ale również atrakcyjny. Tutaj w sukurs przychodzi poczucie humoru, storytelling oraz psychologia. Wszystkie te elementy pomagają skutecznie zaangażować widzów i czytelników.

 

Podsumowanie wyników badań.

Podsumowując, przekaz wizualny nie tylko jest preferowany przez większość osób, ale wspiera również zapamiętywanie złożonych materiałów.

W kontekście pozostałych badań nt. skuteczności myślenia wizualnego, możemy stwierdzić, że myślenie wizualne działa.

Udostępnij post: