Klient:

Biocodex to francuska firma farmaceutyczna, która opracowuje, wytwarza i dystrybuuje światowej klasy produkty farmaceutyczne i rozwiązania zdrowotne dla pacjentów w ponad 120 krajach. Filie Biocodex rozsiane są po całym świecie, a jedna z nich znajduje się również w Polsce.

Zespół zaangażowany w projekt: Marketing/HR

Wyzwanie:

Biocodex był w trakcie wprowadzania nowej misji firmy opierającej się na czterech filarach:

  • Ludzie
  • Innowacje
  • Osiągnięcia
  • CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)

Wyzwaniem było opowiedzenie o nowej misji firmy w sposób klarowny, ale jednocześnie angażujący pracowników.

Odgórnie założenia misji zostały przedstawione w bardzo opisowy sposób, a dodatkową trudność powodowało przełożenie jej istoty z realiów francuskich na polskie.

Cel:

Celem było zarówno zakomunikowanie nowej misji firmy, jak i stworzenie okazji do jej indywidualnego zinterpretowania przez pracowników, podzielenia się doświadczeniami, odniesienia do siebie i swojego obszaru pracy.

Dodatkowym celem było zintegrowanie pracowników po pandemii, wzmocnienie zaangażowania poprzez umożliwienie przedstawienia własnych interpretacji misji firmy i dyskusję o tym oraz pokazanie, że są jedną firmą i każdy z nich może mieć wpływ na to, jak misja firmy będzie realizowana.

Rozwiązanie:

Biocodex zorganizowało trzydniowe spotkanie, w trakcie którego wykorzystywane były metody pracy kreatywnej. Nie było materiału stricte szkoleniowego, a każdy z tych dni skoncentrowany był na tym, aby pracownicy mogli sami tworzyć i wypracowywać treści metodami wizualnymi i manualnymi.

Pierwszego dnia odbył się warsztat, w trakcie którego uczestnicy pracowali metodą LEGO® SERIOUS PLAY®, sprzyjającą wydobyciu kluczowych wniosków.

Celem warsztatu było stworzenie przez nich modeli z klocków, które później służyły do opowiedzenia historii i podjęcia dyskusji związanej z czterema filarami misji firmy. Uczestnicy w ten sposób dzielili się swoimi doświadczeniami, ale też interpretowali tekst z opisem misji, wypowiadali swoje zdanie na jej temat i komunikowali, co uznają w niej za wiarygodne.

W trakcie warsztatu wykonywany był digital graphic recording (digitalowy zapis graficzny na tablecie), w efekcie którego powstała plansza zbierająca wszystkie historie w jedną całość.

Celem zapisu graficznego było wyłuskanie najważniejszych zagadnień i wątków, wychwycenie kluczowych słów i wytworzenie wspólnej esencji z tego, co zostało opowiedziane w 63 historiach uczestników.

kolorowa mapa, cel klient

Opisowa forma misji firmy została przełożona na bardziej zrozumiały i łatwiejszy do przyswojenia sposób w postaci wizualizacji.

Dodatkowo zwizualizowane zostały abstrakcyjne pojęcia, takie jak m.in. talent, transparentność, współpraca, co wpłynęło na wzbudzenie kreatywności wśród uczestników.

Komentarz zewnętrznej facylitatorki, która prowadziła warsztat dla Klienta:

Na warsztacie było wiele osób, a każda z nich opowiedziała swoją historię, przedstawiła własną perspektywę. Bez odpowiedniego sposobu na zebranie tego w całość, te informacje mogłyby się rozmyć, nie zostać zapamiętane.

Graphic recording z kolei uwypuklił najważniejsze elementy w formie słów kluczy i pozwolił na pozostanie z cennym materiałem po sesji, w trakcie której poruszanych było wiele kwestii.

dr Monika Sońta

Masz podobne wyzwania?

Udostępnij post: